Vervuiling GFT afgelopen jaren toegenomen. | Orgaworld

Vervuiling GFT afgelopen jaren toegenomen.

De gemiddelde vervuiling in het gft bij Orgaworld bedraagt 4,3 procent en is daarmee boven het landelijk gemiddelde van 3,9 procent. Dit blijkt uit de sorteeranalyses die Orgaworld gedurende ruim twee jaar op al haar composteer-locaties heeft uitgevoerd om de kwaliteit van het gft vast te stellen. De analyses worden overigens door alle bedrijven in de composteerbranche uitgevoerd waarmee het landelijk gemiddelde kon worden bepaald.

De belangrijkste vervuiling wordt veroorzaakt door de categorieën ‘gesloten zakken gevuld met restafval’ en ‘overig’ wat voornamelijk bestaat uit consumentenartikelen als schoenen, huishoudelijke apparaten etc.. De belangrijkste stoorstoffen zijn kunststof en glas, die beiden verwijderd moeten worden in het proces om aan de Nederlandse Keurcompostnorm te kunnen voldoen.

Voor consumenten en gemeenten is het van belang zich te realiseren dat van het GFT hoogwaardige compost wordt gemaakt en vervuiling dit kan verstoren.

De gemiddelde vervuiling van 4,3% leidt tot circa 12% zeefresidu wat tegen hoge kosten afgevoerd moet worden naar verbrandingsinstallatie of stortplaats, hetgeen weer leidt tot ongewenste verhoging van afvalkosten.

©2014 Orgaworld