Bioplastics uit gft stap dichterbij met toekenning subsidie | Orgaworld

Bioplastics uit gft stap dichterbij met toekenning subsidie

In een proefinstallatie gevestigd op het Lelystad Innovatie Centrum wordt de komende drie jaar hard gewerkt aan de verdere optimalisatie van de productie van bioplastics uit gft. “Na een eerste succesvolle pilot, weten we dat we op de goede weg zijn.”

Innovatiemanager Joop Suurmeijer met een handje PHA op de locatie van Orgaworld in Lelystad

Foto: Govert Buijze

Op de locatie in Lelystad werkt een consortium van Orgaworld, Paques, TU Delft, AMS Institute en HVC aan een productieproces waarmee gft met hulp van bacteriën wordt omgezet in vetzuren die vervolgens als grondstof kunnen dienen voor bioplastics. “In de eerste fase van ons project hebben we laten zien dat onze verwerkingsmethode werkt”, zegt Joop Suurmeijer, innovatiemanager bij Orgaworld. “De komende jaren wordt het de uitdaging om de fase waarin organische reststromen worden omgezet in vetzuren verder te optimaliseren. We weten nu waar we nog stappen moeten maken om de commercialisatiefase in te kunnen.”

De betrokken partijen hebben recent een subsidie van 500.000 euro gekregen in het kader van de TKI-regeling Biobased Economy en Groen Gas. Zij zijn ervan overtuigd dat hun project ‘Fabulous’ aan zal tonen dat het mogelijk is hoogwaardig, biologisch afbreekbaar bioplastic uit gft te maken. Hierdoor moet hoogwaardiger hergebruik van gft-afval mogelijk worden.

Proces verbeteren

Het proces om bioplastic uit gft te produceren bestaat uit twee biologische stappen. Eerst wordt het gft door middel van een reactie met bacteriën en water (hydrolyse) deels afgebroken tot vetzuren. Vervolgens worden deze vetzuren gevoed aan andere bacteriën die de vetzuren omzetten naar het bioplastic PHA. Gft kent een sterke variatie in samenstelling. Het doel van het driejarig onderzoek is dan ook om ondanks deze variatie een stabiel proces te krijgen en een te beïnvloeden constante kwaliteit van vetzuren te produceren. De vetzuren kunnen overigens ook elders gebruikt worden in de chemie en voor de productie van biogas en diervoederproducten.

Verbreding

Het consortium kiest er verder voor om haar onderzoek te verbreden. “We kijken niet alleen of we met deze methode meer waarde uit gft kunnen halen, we onderzoeken ook de mogelijkheden om andere organische stromen hoogwaardiger te verwerken”, vertelt Suurmeijer. Daarnaast is het consortium zelf verbreed. “HVC en AMS Institute zijn aangesloten. Persoonlijk vind ik dat belangrijk. We moeten namelijk als sector naar een nieuw verdienmodel voor gft. We willen echt van afval naar grondstof. Orgaworld is echter ‘slechts’ een kleine verwerker van gft in Nederland. Dan moet je verbreden. Dat deze partijen nu zijn aangesloten, zie ik ook als erkenning. Verder is de universiteit van Wageningen aangesloten. Een logische partner, want ze weten daar natuurlijk alles van bacteriën.”

Toepassingen

De betrokken partijen zien voor circulaire bioplastics vele duurzame toepassingen. Gedacht kan worden aan consumentenproducten, zoals recyclebare afvalzakken, maar ook in de land- en tuinbouw zijn toepassingen mogelijk. Een dunne laag bioplastic rondom kunstmestkorrels zorgt er bijvoorbeeld voor dat de afgifte van kunstmest aan de grond gelijkmatiger verloopt. Maar ook de veel gebruikte landbouwfolies die dienen om de groei van gewassen te bevorderen en onkruid te weren, kunnen worden gemaakt van deze bioplastics. De folies kunnen dan worden omgeploegd omdat ze biologisch afbreekbaar zijn en hoeven niet meer van het land te worden gehaald.

Afnemers

Een jaar geleden noemde Suurmeijer in een interview met Vakblad Afval! het vinden van afnemers voor het bioplastic PHA nog als zijn grootste uitdaging. Die uitdaging blijft. “Compounders zijn zeer geinteresseerd, omdat ons plastic voor hen zeer interessante eigenschappen heeft”, zegt de innovatiemanager. Met producenten blijft het vooralsnog echter nog even lastig zaken doen. “We zijn vooral aan het verkennen en monsertjes uitwisselen. We kunnen namelijk nog maar een paar honderd gram PHA per dag maken. Producenten vragen echter vaak om tientallen kilo’s. Aan die vraag kunnen we dit jaar in ieder geval nog niet voldoen. Maar natuurlijk willen we graag opschalen.”

Bron: Afvalonline 02-08-2019

©2014 Orgaworld