"Overname verplicht tot investeringen in innovatie" | Orgaworld

"Overname verplicht tot investeringen in innovatie"

Met de overname van een deel van de inzamelactiviteiten van afvalbedrijf Rotie verstevigt Renewi zijn positie in de inzamelmarkt voor organisch bedrijfsafval en over-datumproducten. De inzameling van deze producten wordt nu door heel Nederland geoptimaliseerd. De volgende stap is organische producten beter verwaarden.
Uitpaklijn Rotie Orgaworld

De overgenomen uitpaklijn in Amsterdam Rotie Orgaworld

Renewi heeft per 1 mei voor een nominaal bedrag het bedrijfsonderdeel van Rotie overgenomen dat organisch bedrijfsafval inzamelt en over-datumproducten inzamelt, uitpakt en verwerkt. De overname omvat onder andere de overdracht van 45 medewerkers, meer dan twintig vrachtauto’s, klantcontracten en een uitpak-installatie voor over-datumproducten. Deze installatie is gunstig gelegen tegenover de anaerobe vergistingsinstallatie van Renewi in de haven van Amsterdam. Orgaworld, onderdeel van Renewi’s organische bedrijfsvoering, produceert daar warmte, groene stroom en compost uit voedselresten. Het organisch afval dat van de uitpaklijn kwam, leverde Rotie de afgelopen jaren al exclusief aan Orgaworld. In die zin verandert er weinig. Toch is de overname van groot strategisch belang voor Renewi.

“Hiermee versterken we onze leidende positie op de markt voor organische producten”, zegt Klaas van den Berg, managing director Orgaworld en verantwoordelijk voor de Organics-activiteiten van Renewi. “Door de opschaling kunnen we door heel Nederland organisch bedrijfsafval en over-datumproducten efficiënter inzamelen en verwerken. De extra massa maakt ook innovaties mogelijk. Ons marktaandeel schat ik rond de 50 procent. Dat schept ook een verantwoordelijkheid: we moeten meer waarde uit organisch afval gaan halen.”

Efficiëntere operatie

De overname van de activiteiten van Rotie moet allereerst voor een aantal quick wins zorgen. "Tussen de hal waar de uitpaklijn van Rotie staat en onze vergistingsinstallatie wordt een leiding actief gemaakt, zodat het afval efficiënt van de lijn naar de installatie kan worden vervoerd", vertelt Van den Berg. “Toen we nog twee afzonderlijke bedrijven waren, lag dat moeilijk. Nu is het één van de eerste efficiencyslagen die we kunnen maken.”

Daarnaast legt Renewi de inzamelroutes van Rotie over die van dochterbedrijf Renewi Son (dat ook bekendstaat als Semler) heen. Ze zamelen hetzelfde soort materiaal in en in de routes zit overlap. “De inzamelroutes zullen we optimaliseren. Ook zijn we met een groter netwerk met meer inzamelvoertuigen beter in staat om onze grote klanten landelijk te bedienen.”

Innovatie

Op de langere termijn moet de overname van Rotie Renewi helpen om allerlei innovaties van de grond te krijgen. “Onze marktpositie maakt het economisch mogelijk en verplicht ons eigenlijk ook om te investeren in innovaties”, vindt Van den Berg. “We kunnen bijvoorbeeld alleen samen met partners als PeelPioneers vanuit sinaasappelschillen weer nieuwe producten als schoonmaakmiddel laten maken, omdat we door de samenwerking voldoende kritische massa hebben, de juiste klanten ervoor zijn en uiteraard een goede inzamellogistiek hebben. Maar we hebben nog veel meer innovatieplannen om te komen tot een betere verwaarding van organische producten. Zo werken we aan bioplastics uit gft, willen over een half jaar starten met de bouw van een bio-LNG-installatie en oderzoeken de mogelijkheden om het plastic van onze drie uitpakinstallaties in Amsterdam, Lelystad en Son chemisch te laten recyclen. Nu wordt dat nog verbrand".

 

Vakblad Afval! juni 2019

Auteur: Govert Buijze

©2014 Orgaworld