Standaard terreinregels op locaties van Shanks | Orgaworld

Standaard terreinregels op locaties van Shanks

Op 25 januari 2016 start de Shanks Safety Week. Hierin staan veilig werken en veilig na het werk weer thuiskomen centraal. Een van de onderdelen zijn de standaard terreinregels.

Tien standaard terreinregels Shanks

1. Het dragen van signaal-kleding en veiligheidsschoeisel is verplicht. Overige PBM's zijn verplicht daar waar aangegeven.
2. Maximale snelheid is 15 km/uur (of lager waar aangegeven).
3. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan op een plek buiten de rijroutes. Rijdend of lopend gebruik maken van de telefoon is niet toegestaan.
4. Tijdens het besturen van voertuigen is het gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan indien dit handsfree wordt uitgevoerd.
5. Roken, eten en drinken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen.
6. Voetgangers maken gebruik van trottoirs en looproutes daar waar deze aanwezig zijn.
7. Bezoekers mogen uitsluitend onder begeleiding het terrein betreden.
8. Parkeren alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.
9. Derden mogen geen werkzaamheden uitvoeren zonder toestemming of werkvergunning.
10. Verkeersregels en verkeersaanwijzingen dienen altijd in acht genomen te worden.

©2014 Orgaworld