Werkbezoeken Amsterdam tijdens EU-voorzitterschap 2016 | Orgaworld

Werkbezoeken Amsterdam tijdens EU-voorzitterschap 2016

Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie. In Nederland zullen de vergaderingen van het voorzitterschap plaatsvinden op één locatie: het Marine Etablissement in Amsterdam. Het gaat om vergaderingen met ministers en ambtenaren uit alle lidstaten van de Europese Unie.

Europe by people
Tijdens het voorzitterschap is Amsterdam zes maanden lang een ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur, samenleving en innovatie voor het toekomstige Europa. Door de hele stad vinden allerlei culturele activiteiten plaats voor het publiek in het thema van ‘Europe by people’. The future of everyday living’, Europe by people is het officiële culturele programma dat tot stand is gekomen in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Kijkt u op  www.europebypeople.nl voor meer informatie.

Werkbezoeken voor Europese delegaties
De gemeente Amsterdam nodigt professionele delegaties uit om innovatieve projecten in de stad te bezoeken. Open city, innovative minds: werkbezoeken tijdens het EU-voorzitterschap - Orgaworld is eveneens van de partij!
Tijdens uw bezoek aan Amsterdam in 2016 willen we onze innovaties met u delen. De werkbezoeken tijdens het EU-voorzitterschap vinden plaats onder de paraplu van de vier pijlers van de Europastrategie en zijn aangevuld met permanente manifestaties die op het Marineterrein en in de omgeving ervan gehouden worden. Alle projectbezoeken zijn kosteloos. Kijk op https://vimeo.com/152142110 voor meer informatie!

 

©2014 Orgaworld