Wie goed scheidt, stinkt niet | Orgaworld

Wie goed scheidt, stinkt niet

Excursie naar Orgaworld voor verwerking gft-afval

Inwoners van de zes gemeenten op de Noord-Veluwe schieten flink tekort als het gaat om het gescheiden inzamelen van afval. In de grijze container belandt maar twintig procent restafval dat daarin daadwerkelijk thuis hoort. De overige tachtig procent hoort thuis in andere afvalstromen. Ronduit het slechtst is het gesteld met het groente-, fruit- en tuinafval. In de grijze container wordt 53 procent van dit afval gedumpt. Dat betekent dat het naar veel duurdere verbrandingsovens gaat en het ook slecht is voor het milieu. In de grijze container belandt maar twintig procent restafval dat daarin daadwerkelijk thuis hoort. De overige tachtig procent hoort thuis in andere afvalstromen. Ronduit het slechtst is het gesteld met het groente-, fruit- en tuinafval. In de grijze container wordt 53 procent van dit afval gedumpt. Dat betekent dat het naar veel duurdere verbrandingsovens gaat en het ook slecht is voor het milieu.

Alarmerende berichten en voor de Regio Noord Veluwe om reden actie te ondernemen. Met inwoners van de gemeenten Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek werd een excursie gemaakt naar Orgaworld in Lelystad waar het gft-afval van de Noord- Veluwe wordt verwerkt. Ermelo wil op termijn zelf een excursie houden voor de eigen inwoners. Uit een gehouden bewonersonderzoek is gebleken dat mensen beseffen dat glas apart moet worden ingezameld. Maar bij het gft-afval leeft dat besef veel minder. Vooral etensresten verdwijnen te gemakkelijk in de grijze container. Dat maakt dat tuinafval nu 95 procent uitmaakt van al het gft -afval dat wordt ingezameld.

Energie
Zeewoldenaar Harald Koehorst is operationeel manager bij Orgaworld. Hij geeft aan dat de verwerking van het gft-afval van de Noord-Veluwe jaarlijks goed is voor de energievoorziening van tweeduizend huishouden. De elektriciteit die wordt gewonnen, gaat rechtstreeks het net op.
Naast het gft-val van de Veluwe bezorgen ook vrijwel alle gemeenten uit Flevoland hun gft-afval bij Orgaworld. Alleen Zeewolde vormt een uitzondering, dat heeft een contract met HVC. Daarnaast zijn ook bijvoorbeeld supermarktconcerns klant. Alleen al AH levert jaarlijks dertig ton afval in aan producten die over de datum zijn. Maar ook Boni behoort tot de klanten. AH levert niet aan voedselbanken vanwege, naar het zelf zegt, de voedselveiligheid.
Van het gft-afval mag vijf procent zijn vervuild, wil het worden geaccepteerd. Wat dat betreft doet de Noord-Veluwe het dan wel weer goed; het percentage blijft meestal steken onder de twee procent.
Een flinke discussie kan de komende tijd worden gevoerd of de afvalinzameling van Putten wellicht leidend moet zijn. Daar wordt het afval ingezameld in zakken waarvoor moet worden betaald. Gevolg is wel dat Putten het minste afval van alle gemeenten inzamelt, zonder dat sprake is van meer zwerfafval. Ook invoering van Diftar, waarbij moet worden betaald voor iedere kilogram vuil of zak, kan ter discussie worden gesteld. Dit zijn echter politieke afwegingen. De burger zelf kan een belangrijke bijdrage leveren door meer na te denken over het afval voor het in de container wordt gemikt.

Om met een Puttense wethouder te spreken: „Wie goed scheidt, stinkt niet.”

Bron: Wijnand Kooijmans - Stentor d.d. 04.07.2015

©2014 Orgaworld