Succesvol Waste2Aromatics project van Biorizon krijgt vervolg | Orgaworld

Succesvol Waste2Aromatics project van Biorizon krijgt vervolg

Jaarlijks produceren Nederlandse huishoudens gezamenlijk bijna 5 miljoen ton huishoudelijk afval. Biorizon-partner TNO heeft samen met Attero, AEB, Orgaworld en de Vereniging Afvalbedrijven in het Waste2Aromatics project onderzocht hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten. En met succes: de gekozen technologieën bleken zeer efficiënt te zijn om de in het afval aanwezige suikers naar bruikbare bouwstenen om te zetten. En - niet onbelangrijk - de business cases die zijn doorgerekend, laten een positief beeld zien. Genoeg stof én animo voor een vervolgproject, dat op dit moment onder de vlag van Biorizon wordt uitgewerkt.

Van heterogeen afval, via furanen naar aromaten
Bij aanvang van het project zijn 9 verschillende afvalstromen geselecteerd en uitgebreid geanalyseerd op voor de beoogde technologieën relevante eigenschappen. Op basis deze analyse zijn 3 afvalstromen, waaronder GFT, geselecteerd voor verder onderzoek. Om bio-aromaten uit huishoudelijk afval te produceren, moet de (hemi-)cellulose die in de organische fractie aanwezig is, worden omgezet naar furanen. Voor deze chemisch-katalytische conversie zijn 2 technieken gebruikt de superheated steam (SHS) technologie en de bi-phasic reactor (BPR) technologie.

 

 

 

Figuur 1 Biorizon’s programmalijn ‘Suikers naar Aromaten’, waarin het “Waste2Aromatics” project een cruciale rol speelt door het ontwikkelen van technologie om goedkope furanen te kunnen leveren.

 

Resultaat: SHS & BPR technologieën zeer efficiënt
De gekozen technologieën bleken zeer efficiënt te zijn in het omzetten van afval in furanen. De experimentele opbrengsten die in dit project zijn behaald, liggen tussen de 10-45% voor HMF, 50-80% voor furfural en 60-70% voor levulinezuur. Deze resultaten zijn al veelbelovend, terwijl er nog genoeg handvatten zijn voor verdere verbetering.


Figuur 2 Versimpeld overzicht van stroomschema

Business cases: zeer positief
Deze positieve resultaten vormden de basis voor de business case analyses die zijn uitgevoerd. In een rekenmodel zijn verschillende scenario’s doorgerekend. In deze scenario’s is rekening gehouden met een grote variëteit aan relevante parameters waaronder poorttarief, productprijs, investering, capaciteit en biomassa-concentratie tijdens verwerking. De analyses toonden aan dat er in potentie een behoorlijk aantal winstgevende scenario’s kunnen ontstaan voor de productie van chemicaliën tegen marktconforme prijzen.

Vervolgonderzoek: parameters business cases verder specificeren

Deze positieve resultaten binnen het Waste2Aromatics project gaven voldoende stof en animo om stappen te zetten richting een vervolgproject. De projectactiviteiten zijn erop gericht de opbrengst te verbeteren, productiekosten te verlagen en het vertrouwen in de technologie te vergroten door het bewerkstelligen van een eerste opschalingsstap. Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwerp van een pilot-opstelling voor de conversie van afval in furanen.

Het nieuwe project, ingebed in de Biorizon roadmap voor suikers, zal een nauwe relatie hebben met andere projecten binnen Biorizon, waarin de hier gevormde halffabricaten verder verwerkt worden naar biobased building blocks en uiteindelijk bio-aromaten.

Biobased aromaten: winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie
Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot uitstoot van CO2. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie alsmede de toeleverende industrie.


Meer informatie

  • Meer informatie over Biorizon: www.biorizon.eu
  • Word lid van de Biorizon Community: www.biorizon.eu/community
  • Bekijk een uitgebreide management summary met de belangrijkste resultaten van het Waste2Aromatics project, inclusief beeldmateriaal in de Biorizon Community Library: www.biorizon.eu/community/library
  • Als u meer wilt weten over Waste2Aromatics of over Biorizon kunt u contact opnemen met Jans Kruit (+31 (0)6 46 90 04 96).

©2014 Orgaworld