Shanks Corporate Responsibility report 2015 | Orgaworld

Shanks Corporate Responsibility report 2015

Shanks, het moederbedrijf van Orgaworld, heeft haar Corporate Responsibility (CR) report 2015 gepubliceerd. Dit CR report of duurzaamheidsverslag houdt ook de resultaten en doelstellingen van Orgaworld op de terreinen van veiligheid, duurzaamheid, omgeving en medewerkersbetrokkenheid.

De nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieuzer en breder van opzet dan die over de periode 2010-2015, welke allemaal gehaald zijn. Het nieuwe vijfjaren programma van Shanks omvat vier overkoepelende doelstellingen binnen de gebieden van veiligheid en gezondheid, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid van medewerkers. De doelen zijn:

 Het verminderen van risico’s door blijvende, proactieve aandacht voor veiligheid en gezondheid;

 Streven naar het meest gerespecteerde afval-naar-product bedrijf te zijn door duurzaamheid de kern te laten zijn van alles wat Shanks doet;

Een positieve bijdrage leveren aan het leven in de lokale gemeenschappen waar de Shanks-vestigingen zijn gelegen;

Het ontwikkelen van medewerkers om groei te versnellen en hen te voorzien van een veilige en inspirerende werkplek.

 

Voortgang

De doelstellingen zijn het resultaat van een evaluatie van de belangrijkste kwesties voor verschillende groepen stakeholders van het bedrijf. Shanks zal de voortgang van de doelen meten en jaarlijks verslag uitbrengen over de prestaties in haar duurzaamheidsverslag.

©2014 Orgaworld