Orgaworld koopt GFT voor goede doel | Orgaworld

Orgaworld koopt GFT voor goede doel

Evelien Bosch ging vroeg op pad om Afval op te halen bij bekend NL. Hiermee vroeg zij aandacht voor het afvalprobleem in Mozambique. Het afval van Dennis Weening, Sascha Visser en Nynke van het Klokhuis werd aan het eind van de dag naar Orgaworld gebracht waar dit netjes werd verwerkt tot compost. Met haar actie haalde zij geld op voor Gildo en zijn organisatie dat compost maakt van het afval uit de stad Maputo.

N.b.! Van 2'13 tot 2'24 zie je Evelien bij Orgaworld op bezoek.

©2014 Orgaworld