Omrin is EBA gecertificeerd | Orgaworld

Omrin is EBA gecertificeerd

Orgaworld certificeert Omrin voor het elektronisch aanleveren van afvalstromen via de EBA-standaard.

Dit is de eerste keer dat deze standaard wordt gebruikt voor communicatie tussen twee bedrijven onderling. Onderdeel van het nieuwe contract met Omrin dat begin 2016 inging was dat de transportadministratie gedigitaliseerd zou worden op basis van de EBA-standaard. Orgaworld overhandigde aan Omrin een certificaat dat aangeeft dat Omrin een EBA-geautoriseerde ontdoener is voor Orgaworld. Teams van Orgaworld en Omrin hebben de afgelopen periode gewerkt aan het opzetten van de EBA-koppeling tussen beide bedrijven. De gehele ‘papierstroom’ rondom het transport van GFT-afval door Omrin naar Orgaworld Drachten, vindt nu elektronisch plaats. Gisteren is de EBA-koppeling in aanwezigheid van alle betrokkenen officieel in gebruik genomen door ondertekening van een Service Level Agreement.

©2014 Orgaworld