Our locations | Orgaworld
> Our locations

De diverse locaties op een rijtje (feiten, adressen)

Lelystad: de ZAW vergistings- en composteringsfabriek

Bezoekadres

Zeeasterweg 40
8219 PN Lelystad
Nederland

Site

Onze ‘ZAW’ is misschien wel de best presterende installatie ter wereld voor de verwerking van gemengde organische afvalstromen. Hij combineert aerobe tunnel- met indoor veldcompostering, waardoor hij zowel groente-, fruit-, tuin- en organisch procesafval als slib met verontreiniging van papier probleemloos kan verwerken. Nota bene: de afgelopen 15 jaar is de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van onze ZAW-fabriek verhoogd van 65.000 naar 110.000 ton per jaar, zonder dat hier aanvullende uitbreidingen en investeringen voor nodig waren!

Werkingsprincipe

In onze ZAW-composteringsinstallatie wordt het binnenkomende organische afval­ niet of nauwelijks voorbewerkt. De verschillende stromen mengen we met een speciaal entmateriaal, waardoor het geheel goed ‘beluchtbaar’ wordt en de composteringstunnel in kan. Hier begint het aerobe composteringsproces dat zo’n 5 tot 10 dagen kan duren. Maar de afgeleverde reststromen kunnen ook op de indoorvelden worden gecomposteerd. Dit duurt alleen wel langer (tussen 10 tot 20 dagen). In beide gevallen moet de compost –nadat zij uit de installatie is verwijderd- narijpen en gekeurd worden, voordat ze klaar is voor verkoop aan de agrarische sector.

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Wat deze site ook bijzonder maakt, is dat er nauwelijks stank naar buiten komt. Dit kan, omdat het gebouw en de installaties onder licht negatieve druk worden gehouden, zodat de emissie van geur en stof naar de omgeving wordt voorkomen. De afgezogen lucht gebruiken we deels voor de veldcompostering en deels als proceslucht in de composterings­tunnel, waarna de luchtstromen via een luchtwasser en biofilter worden geleid om de geurcomponenten te verwijderen, voordat ze via een schoorsteen de open lucht in gaan.

Kenmerken van de installaties

©2014 Orgaworld