Klaas van den Berg spreekt op Afvalseminar PwC | Orgaworld

Klaas van den Berg spreekt op Afvalseminar PwC

Op 4 juni organiseerde PwC haar jaarlijkse Afvalseminar, de vijftiende editie alweer. Het seminar vond plaats in De Nonnerie in Maarssen, in een kleinschalige setting die volop gelegenheid bood voor interactie. Aanwezigen uit de private en publieke sector debatteerden over de actuele ontwikkelingen in de afvalmarkt en vooral over de transformatie naar een circulaire economie: een economie waarin nagenoeg geen restafval meer bestaat. Centrale thema’s waren economie, samenwerking en innovatie. Het seminar viel bijna samen met de start van de publieke consultatie door de Europese Commissie over het nieuw te vormen circulaire economie-pakket. De conclusies aan het einde van het Afvalseminar: verdere innovatie is onontkoombaar voor het realiseren van een betaalbare circulaire economie. Duurzame relaties tussen publieke en private partijen – en private partijen onderling – zijn daarbij onmisbaar.
Afvalseminar PwC

De afvalindustrie is in transitie. De ontwikkeling naar een grondstoffenmarkt en een circulaire economie is in gang gezet. De spelers in de afvalsector moeten mee in die stroom en kunnen niet meer volstaan met korte termijn-plannen. Ook zullen zij moeten samenwerken. ‘Ieder z’n eigen innovatie-project, zonder kennis te delen, dat zou zonde zijn. Het gaat erom de krachten te bundelen, samen zaken te ontwikkelen waar de hele industrie van profiteert’, benadrukt Van den Berg, algemeen directeur van Orgaworld, een bewerker van organisch afval.

Volgens Van den Berg had het Afvalseminar niet op een gunstiger moment plaats kunnen vinden. ‘De afdeling bioconversie van de VA heeft net vier scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van de sector. Hoe ziet de wereld – en de afvalindustrie – er in 2025 uit? Nu we hier toch als vertegenwoordigers van de publieke en private afvalsector onder elkaar zijn kan ik die scenario’s mooi voorleggen. Daar worden we uiteindelijk allemaal wijzer van.’

Van Lame Duck tot Compost is Cash
De aanwezigen krijgen een viertal korte filmpjes te zien, die zeer uiteenlopende scenario’s neerzetten: Communities & Companies, Lame Duck, Compost is Cash en Bio Bucks. In het eerste scenario is de economie volledig circulair. De overheid is beperkt aanwezig en alles gebeurt lokaal. De vuilniswagen rijdt nog maar eens per maand langs om restafval op te halen. In het tweede scenario daarentegen is er zo veel welvaart en daardoor productie, dat vooral wordt ingezet op afvalverbranding: Nederland als de afvalrotonde van Europa. Het derde en vierde scenario draaien juist weer om duurzaamheid.

Gezamenlijke inspanning
De scenario’s mogen extreem zijn, helemaal ondenkbaar zijn ze niet. De aanwezigen worden uitgenodigd tot nadenken en er komt een levendige discussie op gang. En dat was nu precies de bedoeling: een gezamenlijke
inspanning waar iedere aanwezige speler uit de sector – variërend van gemeente tot afvalverwerker tot afvalinzamelaar - profijt van heeft.

Bron: Afvalseminar PwC

folder PwC Afvalseminar

 

©2014 Orgaworld