Hercertificering Orgaworld | Orgaworld

Hercertificering Orgaworld

Hercertificering ISO 9001
Foto: Klaas van den Berg

Orgaworld heeft in september de audit voor hercertificering van haar organisatie volgens de internationale norm voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001, met goed gevolg doorlopen. Het managementsysteem van Orgaworld is erop gericht de eigen organisatie, haar diensten en producten voortdurend te verbeteren. Hoewel certificering momenteel alleen volgens de kwaliteitsstandaard geschiedt, zijn milieu- en veiligheidsaspecten volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Orgaworld. Tevens wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen en eisen van belanghebbenden.

Klant, leverancier of omwonende, indien u suggesties heeft voor het verder verbeteren van onze prestaties dan horen wij dit graag.

©2014 Orgaworld