Haven en stad trekken samen op in duurzaamheid | Orgaworld

Haven en stad trekken samen op in duurzaamheid

Verder verduurzamen van de het havengebied, het is voor de nieuwe wethouder Abdeluheb Choho (D66), ernst om de verduurzaming van Amsterdam ambitieus ter hand te nemen en daarbij de ruim 10% van het grondgebied, de haven, ook goed te leren kennen. Hij wil daarbij vooral weten hoe het bedrijfsleven en Havenbedrijf Amsterdam zelf werken aan de verduurzaming.

Op 12 november bezocht wethouder Choho in het havengebied de bedrijven Van Gansewinkel en Orgaworld. De wethouder bereidt momenteel een duurzaamheidsagenda voor waarin duurzame energie en de bio- en circulaire economie een prominente plek krijgen.

Samen optrekken is het devies

Ed Nieuwenhuizen, financieel directeur Havenbedrijf Amsterdam en portefeuillehouder duurzaamheid, benadrukte in zijn welkomstwoord dat de haven niet alleen zelf veel doet aan verduurzaming, maar ook graag mee wil werken aan het vinden van oplossingen voor de gemeente. Samen optrekken is daarbij het devies, zeker ook waar het gaat om de ambities van Havenbedrijf Amsterdam meer circulaire en biobased activiteiten in de haven te willen stimuleren.

Meer windenergie

Wethouder Choho kreeg vervolgens van Havenbedrijf Amsterdam, Van Gansewinkel en Orgaworld een overzicht van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid die er op dit moment plaatsvinden in het havengebied. De haven wil graag meer windenergie in zijn gebied en de wethouder heeft er, zoals hij zelf zei, veel voor over om dat ook te realiseren.

Afval is grondstof

Van Gansewinkel liet zien hoe het inwoners van de Rotterdamse wijk Hoogvliet beloont met spaartegoed, wanneer zij afval aanleveren bij een truck in de wijk. Voor Van Gansewinkel is afval grondstof waarmee het bedrijf ook zijn missie verwoordt: Afval bestaat niet. Amsterdam kent een laag percentage afvalscheiding, zelfs lager dan andere grote steden, dus de wethouder gaf aan alle hulp om dat te verhogen aan te grijpen. Van Gansewinkel wil graag meedenken, zo liet Willem Jan van Amersfoort, directeur Noord van het bedrijf weten.

Organisch afval is de toekomst

Ook Orgaworld toonde wethouder Choho hoe de toekomst van afval eruit kan zien. De grote hoeveelheid organisch afval wordt op dit moment verwerkt tot energie. Klaas van den Berg, general manager, nam de wethouder mee in een toekomst waarbij hoogwaardige chemische bouwstenen uit organisch afval gehaald kunnen worden. Ook hier zag de wethouder dat betere inzameling van groente- en fruitafval in de stad zorgt voor het dichterbij brengen van die toekomst.

©2014 Orgaworld