Groen Licht over verwerking composteerbaar plastic | Orgaworld

Groen Licht over verwerking composteerbaar plastic

Op maandag 28 maart besteedde het VARA-televisieprogramma Groen Licht aandacht aan de verwerking van composteerbaar plastic. Dit plastic hoort thuis in de gft-bak en niet op de composthoop thuis. Dat heeft het programma geconcludeerd op basis van eigen onderzoek en gesprekken met de branche. John van Haeff (Attero), voorzitter van de Afdeling Bioconversie, heeft namens de Vereniging Afvalbedrijven meegewerkt aan de uitzending.

Niet thuis composteren

Als experiment stopte Groen Licht-presentator Brecht van Hulten in januari vijf composteerbare verpakkingen in kleine stukjes in een composthoop op een moestuincomplex in Utrecht. Tijdens de uitzending van afgelopen maandag constateerde Van Hulten dat je het materiaal niet zelf kunt composteren. De aanduiding ‘composteerbaar’ op een verpakking voorzien van het Kiemplantlogo, geldt alleen voor verwerking in een industriële compostinstallatie. 'Bij een afvalverwerker dus, die het gemeentelijk gft-afval composteert', aldus Groen Licht.

Volledig verteerd in composteerinstallatie

Presentator Brecht van Hulten ging ook een kijkje nemen bij de composteerinstallatie van Attero in Venlo. Van Haeff maakte duidelijk dat biologisch afbreekbaar plastic voorzien van Kiemplantlogo goed te composteren is door gft-verwerkers. Hij liet zien dat dit plastic volledig is verteerd in de industriële composthoop. “Je ziet er uiteindelijk niets meer van terug,” zegt Van Haeff. Het is niet de bedoeling, maar er zitten ook gewone plastic tassen in het ingezamelde gft. Gft-verwerkers halen dat eruit.

De uitzending is terug te zien op de website van Groen Licht

©2014 Orgaworld