Eerste handvatten voor circulair | Orgaworld

Eerste handvatten voor circulair

Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050.

De afvalsector was nauw bij de komst betrokken. De betrokken partijen zijn tevreden. De noodzaak van kwaliteitssturing en het creëren van een vraaggestuurde markt voor secundaire grondstoffen wordt breed gedeeld. De visies liggen er, nu op naar de uitvoering.

"Waar ik erg blij mee ben is de brede erkenning in de transitieagenda van compost als duurzame bodemverbeteraar".

KLAAS VAN DEN BERG (ORGAWORLD)

 Klik hier voor het complete verslag.

Bron: Vereniging Afvalbedrijven, Auteur: Pieter van den Brand

©2014 Orgaworld