Eerste editie Wielerronde Zeeasterweg succesvol | Orgaworld

Eerste editie Wielerronde Zeeasterweg succesvol

Op vrijdag 24 april organiseerde Afvalzorg samen met de milieubedrijven HVC en Orgaworld voor het eerst de Wielerronde Zeeasterweg voor relaties. Wethouder mevrouw Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad gaf het startschot op locatie Zeeasterweg, waarna de ruim zestig deelnemers enthousiast aan het verrassende parcours van 70 kilometer begonnen. Na een sportieve strijd kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde middag.
Eerste editie Wielerronde Zeeasterweg succesvol

Een sportieve kijk op Flevoland
Het was een mooie middag voor een sportief evenement dat eerder die dag al was voorbereid door de vrijwilligers van de Fiets Race & Tour Club (FRTC) Almere die een uitdagende tocht van 70 kilometer hadden uitgezet van het milieupark Zeeasterweg via onze stortlocatie Braambergen in Almere en weer terug. Het bijzondere begin- en eindpunt is niet toevallig gekozen; op het milieupark in Lelystad worden dagelijks diverse inzamelings-, recyclings- en verwerkingsacitiviteiten uitgevoerd. Relaties uit alle windstreken waren aanwezig om te kunnen netwerken met collega’s uit de afvalbranche, maar ook om de provincie Flevoland eens op een andere manier te bekijken. De reacties op het evenement waren positief. “Leuk om op deze informele manier meer te weten te komen over de drie bedrijven en om tegelijkertijd de provincie Flevoland eens op een andere manier te beleven”, was een veel gehoorde opmerking.

Duurzame bijdrage aan de regio
Wethouder mevrouw Van Wageningen is enthousiast over het genomen initiatief: “De gemeente Lelystad is blij met de bijdrage die de bedrijven leveren aan duurzaamheid en recycling in de regio. Op het milieupark dragen we, samen met alle burgers en bedrijven die er met hun afvalstromen komen, bij aan een verantwoorde verwerking en recycling van afval. Hierdoor neemt de hoeveelheid te verbranden en te storten restafval af. Dat is een goede zaak”.

Locatie Zeeasterweg
Op locatie Zeeasterweg kunnen regionale bedrijven en inwoners van de gemeente Lelystad hun afvalstromen brengen, zodat het afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Er wordt naar gestreefd om de afvalstromen zoveel mogelijk te recyclen. Wanneer recycling geen optie is, zorgt Afvalzorg voor ‘het vangnet’ van de afvalmarkt: de mogelijkheid tot het veilig en verantwoord storten van afval. Kennis en ervaring delen we graag met derden. Zo starten er in mei weer rondleidingen voor diverse scholen uit de regio Lelystad.


bron: www.afvalzorg.nl

©2014 Orgaworld