EEN STAP DICHTERBIJ PLASTIC UIT BIOLOGISCH AFVAL | Orgaworld

EEN STAP DICHTERBIJ PLASTIC UIT BIOLOGISCH AFVAL

Gft, luiervulling, zeefgoed en mest als grondstof voor de productie van furanen, waardevolle chemische bouwstenen voor bio-aromaten: afgelopen jaar bewezen de partners in een project van Shared Research Center Biorizon dat het mogelijk is. De businesscase is zo veelbelovend, dat een consortium met TNO, Orgaworld en tien andere partijen uit de hele waardeketen een blauwdruk gaat ontwikkelen voor een pilotfabriek. Het nieuwe project heet Waste2Aromatics.

Lees meer in artikel TNO

 

 

 

©2014 Orgaworld