Afval teruggeven aan de wereld | Orgaworld

Afval teruggeven aan de wereld

Orgaworld verwerkt natuurlijke producten om die weer terug te geven aan de natuur. Levensmiddelen die in de supermarkt bijvoorbeeld over datum zijn of residuen uit restaurants worden in grote tanks vergist. Dit levert groene energie en duurzame warmte. Het restproduct, digestaat, wordt als bodemvoeding ingezet voor de landbouw in de vorm van NPK-korrels (vervanger van chemische en vervuilende kunstmest). Klaas van den Berg, algemeen directeur Orgaworld, wil een duurzame industriële ecologie bereiken, waarbij afval zoveel mogelijk wordt voorkomen en CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd. 'Making products from waste' is de slogan van Orgaworld en het moederbedrijf Shanks.

Klaas: "Het is ooit begonnen met ideeën over de vraag: 'hoe kunnen we efficiënt reststromen van alle naastgelegen bedrijven verwerken?' We werken namelijk veel samen met omliggende bedrijven en andere partnerships die structureel reststroom en afvalwater leveren. We zijn daarnaast altijd op zoek naar nieuwe partners. Het uiteindelijke doel is een gezond en duurzaam bedrijf voor langere termijn. We proberen constant de balans te vinden tussen duurzame en economische bedrijfsvoering."

Innoveren, innoveren en innoveren

Orgaworld is nu al aan het anticiperen om gebruik te maken van mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen over tien jaar bieden. “Dat anticiperen gebeurt heel breed. We vragen ons dan af of we alleen groene stroom of gas blijven maken of dat we ook andere groene producten gaan maken, zoals bioplastic of bioaromaten. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden. We blijven onderzoeken en investeren om hoogwaardige, rendabele producten te kunnen blijven leveren. Met al deze maatregelen dragen wij bij aan een beter milieu en circulaire economie”, aldus Klaas.

Orgaworld krijgt in Nederland en Europa erkenning voor wat zij doen. Van de Eurocommissaris voor Milieu, Pietras en wethouder Choho tot aan omliggende bedrijven en individuele burgers. Klaas: "De productie van de NPK-korrel kende behoorlijk wat opstartproblemen. Op papier leek het gemakkelijk, maar innoveren en vernieuwen valt vaak tegen. Een investering van 3 miljoen euro en meer dan twee jaar testen heeft het gekost voordat de productie op orde was. Dat is kenmerkend voor innoveren: het gaat gepaard met vallen en opstaan. Je weet nooit helemaal zeker of het gaat werken. In Amsterdam heeft het team het probleem weten op te lossen. Dat maakt me trots!"

Hoogwaardige, circulaire bedrijvigheid

"We willen koploper blijven in wat we doen, namelijk hoogwaardige circulaire bedrijvigheid. Dat is ook de instelling die de medewerkers binnen Orgaworld hebben. Daarnaast willen we de nieuwste technologieën gebruiken om de meest hoogwaardige duurzame producten te leveren. De belangrijkste uitdaging is om over de hele linie hoogwaardige producten te maken uit reststoffen en om ervoor te zorgen dat er genoeg markt is voor de producten die we leveren. Zo zoeken wij ook de samenwerking met de gemeente Amsterdam, die actief het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en recentelijk het keukenafval promoot. Wij zijn bij uitstek in staat dit hoogwaardig te verwerken. Elektriciteit uit je eigen afval. Hoe mooi is dat?

Het ophalen van GFT-afval staat in Amsterdam nog op een relatief laag pitje. Samen met de gemeente Amsterdam willen wij een lokale kringloop verder invulling geven. We zouden elkaar veel beter kunnen aanvullen. Duurzame producten worden weliswaar steeds populairder, maar er is nog een lange weg te gaan."

 

Bron: www.amsterdam.nl d.d. 29 maart 2016

©2014 Orgaworld